Acil Durum Planı Hazırlanması

İşyerlerinde yangın, patlama, sabotaj, deprem, sel, savaş hali ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılığına göre Acil Durum Planı hazırlanmalıdır.

Acil durum planları, yetkili makamlar, işletme yönetimleri ve yerel yönetimlerce oluşturulan tehlike kontrol sisteminin önemli bir öğesidir.

Acil durum planında güdülen hedefler arasında; her acil durumun sınırlandırılması imkan varsa önlenmesi, acil durumların halk, mal-mülk ve çevre üzerinde etkilerini en aza indirilmesi en önemlileridir.

Acil durum planları belirli bir acil durum ortaya çıktığı zaman yapılacak işlemlerin özet olarak belirtmeli ve aşağıdaki hususları içermelidir:

Muhtemel kazaların ve acil durumların tanımlanması,
Acil durumda yönetimi üstlenecek kişilerin belirlenmesi,
Acil durumda personel tarafından yapılacak işlemlerin ayrıntıları, yükleniciler ve ziyaretçiler gibi sahada olan kuruluş dışı personelin yapacağı işlemler (örneğin belirli toplanma noktasına gitmek gibi)
Acil durum esnasında belirli görevi olan personelin sorumlulukları ve yetkileri
Tahliye prosedürleri,
Tehlikeli malzemelerin ve yerlerinin belirlenmesi ve gerekli acil durum işlemi,
Resmi makamlarla iletişim,
Komşularla ve halkla iletişim,
Hayati öneme sahip kayıtların ve teçhizatın korunması,
Acil durum esnasında gerekli bilgilerin kullanılabilir durumda olması,
Acil durum planlamasında kuruluş dışı kurumlarla yapılan işbirliği açıkça dokümante edilmelidir.
Bu kurumlar katkıda bulunmaları gereken muhtemel durumlardan haberdar edilmeli ve katılımlarını kolaylaştıracak bilgiler kendilerine verilmelidir.