Eğitimler

Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlayacaktır. Bu eğitim özellikle:

İşe başlanmadan önce
Çalışma yeri veya iş değişikliğinde
İş ekipmanlarının değişmesi halinde
Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

EĞİTİM KONULARI
Genel Konular
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
İşyeri temizliği ve düzeni,
Ergonomi
Güvenlik ve sağlık işaretleri,
Kişisel koruyucu donanım kullanımı.
Sağlık Konuları
Meslek hastalıklarının sebepleri,
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
Biyolojik risk etmenleri,
İlkyardım ve kurtarma.
Teknik Konular
Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
Elle kaldırma ve taşıma, 
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Ekranlı araçlarla çalışma,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İş kazalarının sebepleri,
Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
İş hijyeni