İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN ANA PRENSİPLERİ

Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyacak önlemlerin alınması
Çalışanların kişisel sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel durumları ile moral ve motivasyonlarının en üst seviyeye çıkarılması.
Endüstride çalışma verimini ve kalitesini arttırıcı güvenlik sistemleri ile metotlarının geliştirilmesi ve uygulanması
Çalışanların beceri ve performanslarını artıracak teknik ve mesleki eğitimlerinin standartlarının yükseltilmesi.
Çalışma yerlerini ve çevremizi uygun hale getirmek için emniyetsiz şartların ortadan kaldırılarak iyileştirilmesi gerekir.

İşyerindeki Riskler Nelerdir?
Yangın ve patlama
Elektrik çarpmaları
Makine ve aletler
Kayma, takılma, düşme
Yetersiz eğitim
Termal koşullar
Aydınlatma
Tozlu ortam
Gürültü
Mekanik taşıma işleri
Elle taşıma işleri
Hijyen, temizlik
Diğer riskler