Ortam Ölçümleri

Toz Ölçümü
Toz farklı büyüklüklerde ama kesinlikle katı halde olan gözle görünmeyen bir duman gibi beliren tanecikler (partikül) için kullanılmakta olan genel bir sözdür. Tozlar genelde hava veya gaz içerisinde bulunur. Tozlar işyerlerinde çalışanları rahatsız eden görüş açılarını kısıtlayan ve meslek hastalıklarına sebep olabilen maddelerdir. işletmelerin faaliyet alanına göre çok fazla tozun ortaya çıktığı bir sektörde bu durum işçilere çok fazla zarar vereceği gibi çeşitli kalıcı hastalıklara da yol açabilmektedir (pnömokonyoz, silikoz, byssinosis, bagassosis, KOAH, v.b.). Bu nedenle işletmelerde toz ölçümü, yapılması gerekli ve hassas bir analiz olmaktadır. Ayrıca oluşacak rahatsızlıkların önüne geçmek adına önlemlerin belirlenmesi ve bunun içinde çıkan toz miktarının bilinmesi gerekmektedir.

Gürültü Ve Gürültü Dozimetrik Ölçümü
Gürültünün önemli bir çevre sağlığı sorunu olmasının nedeni insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır. Gürültü işitme kaybına neden olabildiği gibi diğer vücut fonksiyonlarını da olumsuz yönde etkiler. Gürültü işyerlerinde çalışanları rahatsız eden iletişimi kısıtalayan yahut meslek hastalıklarına sebep olabilen fiziksel etmenlerdendir.

Termal Konfor Ölçümü (sıcaklık, nem, hava akım hızı, termal radyasyon)
Çalışılan yerlerde iç hava kalitesinin, insanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle günümüzde önemi artmaktadır. Bu bakımdan çalışanların günün en az sekiz saatini geçirdiği her ortamda termal konforun sağlanması son derece önemlidir. Çevre sıcaklığı ve nemin artması çalışan personelin kardiyovasküler yükünü arttırır. Düşük sıcaklık değerleri ise parmak esnekliği ve hassasiyetini büyük oranda düşürür. Termal konfor bölgesi çalışma için ideal sıcaklık ve nem koşullarını işaret eder.

Titreşim Maruziyeti (El, Kol ve Tüm Vücut)
Titreşim (vibrasyon), mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlamaktadır. Bir başka ifadeyle; potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayıdır. Çalışma ortamında titreşim, kişinin çalışma verimini, sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Endüstride el-kol titreşimi ve tüm vücut titreşimi olmak üzere iki tip titreşim vardır.

Mevcut titreşimin el–kol sistemine aktarıldığında, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan titreşim şeklidir.

Mevcut titreşimin vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle bedensel ve bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan titreşim olduğu bilinmektedir.

Aydınlatma Ölçümü
İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de işi yapanların göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işin özelliğine ve bu iş nedeniyle oluşan detay algılama gibi kriterlere bağlıdır. İnsanın enformasyon algılamasında en önemli algılayıcı gözüdür. Bütün algılamanın % 80-90’ı göz kanalıyla gerçekleşir. İş koşullarının doğurduğu yorgunluğun büyük bir kısmı göz zorlanmasından ileri gelir bu sebepten dolayı işyeri ortamlarından aydınlatma etmeni göz ardı edilmemesi gereken etmenlerdendir.